Main

OMER. x Gent Jazz 2023

Wedstrijdreglement kras & win wedstrijd

1. Kras & win wedstrijd

Omer Vander Ghinste, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te Brouwtorenstraat 5 te 8510 Bellegem, met KBO-nummer BE 460 735 449 (hierna ‘de Organisator’), geeft volgende prijzen weg:

  • 2400x OMER. x Gent Jazz collector glazen - limited edition
  • 3600x OMER. 33 cl
  • 60x duotickets Gent Jazz editie 2023

Deze regels zijn van toepassing:

Artikel 1 - Duur

Deze wedstrijd zal beginnen op 1 juni 2023 en zal eindigen op 30 juni 2023 om 23u59 in België. Dit is een tijdelijke campagne met aankoopverplichting.

Artikel 2 – Deelnemers

2.1 De wedstrijd staat open voor inwoners van België die ten minste 18 jaar oud zijn, met uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.

2.2 De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) bedrijven die verbonden zijn aan Omer Vander Ghinste en hun marketingadviseurs, evenals hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

Artikel 3 – Uitsluiting

De Organisator kan te allen tijde een persoon/deelnemer van deelname aan deze wedstrijd/of andere Omer Vander Ghinste wedstrijden uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, bedrog, fraude of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd.

Artikel 4 – Prijzen

De prijzen van de wedstrijd bestaan uit het volgende:

  • 2400x OMER. x Gent Jazz collector glazen - limited edition
  • 3600x OMER. 33 cl
  • 60x duotickets voor Gent Jazz editie 2023

4.1 De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan in cash geld. Tevens zijn de prijzen persoonsgebonden, Omer Vander Ghinste zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

4.2 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 5 – Wedstrijd

De Deelnemers kunnen aan de wedstrijd deelnemen door in deelnemende horecazaken 2x OMER. 33 cl te kopen. Bij aankoop ontvangt de Deelnemer een kraslot dat volgens willekeur volgend resultaat kan geven:

  1. Sad smileyface. Geen winst.
  2. Icoon OMER. x Gent Jazz glas. De Deelnemer wint een OMER. x Gent Jazz collector glas. De Deelnemer kan het kraslot inwisselen in de horacezaak van deelname.
  3. Icoon OMER. De Deelnemer wint een OMER. 33 cl. De Deelnemer kan het kraslot inwisselen in de horecazaak van deelname.
  4. Icoon twee tickets. De Deelnemer wint een duoticket voor Gent Jazz 2023.

Bij winst '4 - twee tickets' dient de Deelnemer contact op te nemen met de Organisator via marketing@omer.be. De contactopname dient te gebeuren voor 1 juli 2023; voor afloop van de wedstrijd. Vervolgens neemt de Organisator contact op binnen de 5 werkdagen met de Deelnemer voor het toekennen van een duoticket voor Gent Jazz 2023 volgens beschikbaarheid van de voorstellingen.

Artikel 6 – Communicatie

Omer Vander Ghinste behoudt zich het recht om over de wedstrijd op sociale media te posten. Omer Vander Ghinste zal de winnaars van de wedstrijd niet communiceren aan het publiek of aan de overige deelnemers, behoudens mits uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende winnaars.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 Omer Vander Ghinste, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

7.2 Omer Vander Ghinste behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.

Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil m.b.t. de interpretatie of de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen.

Artikel 8 – Klachten

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden.

Artikel 9 – Identificatie

De persoonlijke gegevens bij deelname zijn doorslaggevend voor het bepalen wie de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee de legitieme winnaar is.

Artikel 10 – Bekendmaking winnaar duoticket Gent Jazz editie 2023

De winnaars van de duotickets worden telefonisch en/of per e-mail gecontacteerd. Omer Vander Ghinste zal maximaal driemaal proberen deze winnaars te contacteren. Ze hebben een termijn van vijf werkdagen na het laatste contact om te reageren en akkoord te gaan met de prijs. Na het verstrijken van deze termijn vervalt de prijs en kan deze niet langer worden toegeëigend.

Artikel 11 – Bescherming van uw Persoonsgegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens die u ter beschikking stelt aan Omer Vander Ghinste in het kader van deze wedstrijd verwijzen wij naar de privacyverklaring die op onze website beschikbaar is. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. U vind de laatste versie steeds terug op https://omer.be/privacy-policy De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie m.b.t. de minimumleeftijd tot deelname automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname. De deelnemende horecazaken ontvangen geen persoonlijke gegevens van de deelnemers van deze wedstrijd.

Artikel 12 – Aanvaarding wedstrijdregels

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

ARTIKEL 13 - Varia

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.